Publicaties

“Nachfolge Christi II. Theologisch-ethisch: 2. Befreiungstheologie”, in: W. Kasper / K. Baumgartner / H. Bürkle (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Band 7, Freiburg–Basel–Rom u.a. 1998, kol. 610-611. Herdruk in: K. Baumgartner / P. Scheuchenpflug (Hg.), Lexikon der Pastoral, Band 2, Freiburg – Basel – Wien 2002, kol. 1183-1184. Eveneens verschenen in: G.W. Hunold (Hg.), unter Mitarbeit von J. Sautermeister, Lexikon der christlichen Ethik, Band 2, Freiburg – Basel – Wien 2003, kol. 1252-1253.

“Samen openstaan voor de ander en de Ander”, in: Diverse theologen uit de Protestantse Kerk in Nederland, Meer dan vanzelfsprekend. Werken aan je relatie, Heerenveen 2004, p. 9-12.

“Pierre-André Liégé”, in: W. Kasper / K. Baumgartner / H. Bürkle u.a. (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Band 6, Freiburg–Basel–Rom u.a. 1997, kol. 927.

Befreiende Praxis der Nachfolge. Biblische, historische und befreiungstheologische Impulse zur Nachfolge Jesu, des Christus, Würzburg 2000 [= Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge, Bd 41] (430 pagina’s).

“Nachfolge Jesu Christi: Ein pastoraltheologisches Motiv,” in: E. Garhammer / P. Scheuchenpflug / H. Windisch (Hg.), Provokation Seelsorge. Wegmarkierungen heutiger Pastoraltheologie, Freiburg–Basel–Wien 2000 [= Festschrift für Prof. Dr. K.A. Baumgartner], p. 302-316.

“Die »Imitatio Christi« in der Ausgabe von Johann Michael Sailer”, in: K. Baumgartner / P. Scheuchenpflug (Hg.), Von Aresing bis Regensburg. Festschrift zum 250. Geburtstag von Johann Michael Sailer am 17. November 2001, Regensburg 2001 [= Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg, Hg. von P. Mai / K. Hausberger, Band 35], p. 223-240.

 

Geroepen tot navolging. Christelijke spiritualiteit in verleden en heden als bron van inspiratie voor de toekomst, Utrecht 2017 [= Handboek Christelijke Spiritualiteit; 923 pagina’s plus afbeeldingenkatern].

 

“De oecumenische betekenis van discipelschap en navolging”, in: H. Speelman / K. van der Zwaag (red.), Spirituele Oecumene: Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God, Kampen 2019, p. 415-427.

 

»Das Buch von der Nachfolgung Christi« (1794), een Duitse ‘evergreen’ onder de Imitatio-uitgaven”, in: Ons Geestelijk Erf, december 2021, deel 91, afl. 3-4, p. 466-476.