Wie is Peter J.M.A. van Ool?

Peter John van Ool is gepromoveerd theoloog en geordineerd kerkelijk ambtsdrager. Hij heeft ruime werkervaring in basispastoraat, volwasseneneducatie en kerkelijk bestuur.
Spiritualiteit & Theologie

Spiritualiteit & Theologie

Aandacht voor christelijke bronnen van geestelijk leven en theologische reflectie hierop.

Liturgie & prediking

Liturgie & prediking

Viering van de christelijke eredienst en dienstbaarheid aan de voortgang van het Evangelie.

Pastorale zorg

Pastorale zorg

Persoonlijke pastorale begeleiding, onder meer op scharniermomenten in het leven.

Vorming & Toerusting

Vorming & Toerusting

Groepsactiviteiten op het gebied van geloofscommunicatie. Cursussen en lezingen ter verkenning, verduidelijking en verdieping van het christelijk geloof en de bijbehorende levenswandel.

Publicaties

Publicaties

Een overzicht van wetenschappelijke en professionele publicaties van de auteur.

Meer weten over mij?