Pastorale zorg

Het eerste aandachtspunt in mijn werk als pastor vormt uiteraard het persoonlijk pastoraat. Onder pastoraat versta ik: de gezonden begeleiden en vormen, de zieken bijstaan en troosten, de gestorvenen herdenken en eren, en de ‘naaststaanden’ (van zieken) en de nabestaanden (van gestorvenen) bemoedigen en steunen. Graag wil ik mensen van alle leeftijden en met uiteenlopende achtergronden nabij zijn op moeilijke dan wel beslissende momenten in hun leven. Hierbij geef ik hoge prioriteit aan de begeleiding van zieken en andere mensen met een ernstige verlieservaring. Prioriteit geef ik ook graag aan pastorale contacten met jongeren en jonge gezinnen. In het pastoraat gaat mijn voorkeur sterk uit naar persoonlijke ontmoetingen en gesprekken.

Als geordineerd pastor ben ik – naast mijn reguliere werkzaamheden – in principe beschikbaar voor incidentele hulpdiensten. Hiervoor hanteer ik de geldende kerkelijke vergoedingsregelingen.