Biografie

Peter J.M.A. van Ool is in 1967 geboren te Roermond (Midden-Limburg). In zijn geboortestad heeft hij – tijdens een gelukkige jeugd – zowel de basisschool als het gymnasium- doorlopen. Vervolgens heeft hij met groot enthousiasme zowel katholieke als protestantse theologie gestudeerd aan universiteiten in binnen- en buitenland. In 1993 is hij ‘met genoegen’ afgestudeerd op een scriptie over de receptie van de Imitatio Christi (beter bekend als “De navolging van Christus”) ten tijde van de Verlichting in Duitsland. In 1998 is hij cum laude gepromoveerd op een proefschrift over het thema ‘navolging van Jezus Christus’ binnen de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie: Befreiende Praxis der Nachfolge, Würzburg 2000.

 

Na zijn promotie is Van Ool een pastorale loopbaan begonnen en werd hij al spoedig geordineerd kerkelijk ambtsdrager. Inmiddels heeft hij ruime pastorale en oecumenisch-kerkelijke ervaring, vooral in het basispastoraat en in het bovenplaatselijke bestuurlijke kerkenwerk. Naast het pastorale en het bestuurlijke werk heeft hij zich toegelegd op spirituele vorming en theologische toerusting. Als vrucht van veelvuldig cursuswerk, met name in het kader van volwasseneneducatie, heeft hij een oecumenisch leerboek christelijke spiritualiteit geschreven: Geroepen tot navolging, Utrecht 2017.